BACK

Ano ang alam natin tungkol sa interaksyon ng mga bakuna sa ating baga at dugo?

Ano ang alam natin tungkol sa interaksyon ng mga bakuna sa ating baga at dugo?

This article was published on
July 29, 2021

This explainer is more than 90 days old. Some of the information might be out of date or no longer relevant. Browse our homepage for up to date content or request information about a specific topic from our team of scientists.

This article has been translated from its original language. Please reach out if you have any feedback on the translation.

Ibinibigay ang karamihan ng bakuna para sa COVID-19 sa pamamagitan ng pagturok sa itaas na bahagi ng ating braso, malayo sa anumang pangunahing daluyan ng dugo. Pagkaturok, ine-express ng mga selula ng kalamnan sa paligid ng bahaging tinurukan ang spike protein, na dahilan ng immune response ng katawan. Malaking bahagi ng natitirang dosis sa braso ang dumaraan sa ating lymphatic system papunta sa atay at sinisira iyon ng mga enzyme doon. May napakaliit na bahagi na posibleng mapunta sa ibang tissue o sa dugo. 

Ibinibigay ang karamihan ng bakuna para sa COVID-19 sa pamamagitan ng pagturok sa itaas na bahagi ng ating braso, malayo sa anumang pangunahing daluyan ng dugo. Pagkaturok, ine-express ng mga selula ng kalamnan sa paligid ng bahaging tinurukan ang spike protein, na dahilan ng immune response ng katawan. Malaking bahagi ng natitirang dosis sa braso ang dumaraan sa ating lymphatic system papunta sa atay at sinisira iyon ng mga enzyme doon. May napakaliit na bahagi na posibleng mapunta sa ibang tissue o sa dugo. 

Publication

What our experts say

Ibinibigay ang karamihan ng bakuna para sa COVID-19 sa pamamagitan ng pagturok sa itaas na bahagi ng ating braso, malayo sa anumang pangunahing daluyan ng dugo. Pagkaturok, ine-express ng mga selula ng kalamnan sa paligid ng bahaging tinurukan ang spike protein, na dahilan ng immune response ng katawan. Malaking bahagi ng natitirang dosis sa braso ang dumaraan sa ating lymphatic system papunta sa atay at sinisira iyon ng mga enzyme doon. May napakaliit na bahagi na posibleng mapunta sa ibang tissue o sa dugo. 

Dinadapuan ng SARS-CoV-2 ang karamihan ng tao kapag nakalanghap sila ng mga droplet na may virus mula sa ibang taong may impeksyon. Sa sitwasyong ito, ang mga selula sa daluyan ng hangin muna ang nagkakaroon ng impeksyong dala ng virus, at saka ito bumababa sa baga. Kapag nasa baga na, dumadaloy ito sa dugo papunta sa iba pang bahagi ng katawan. Nagreresulta ang impeksyong ito sa malubhang pagkapinsala sa mga endothelial cell ng baga. Nagdudulot ito ng pamamaga at pinipigilan nito ang pagdaloy ng kinakailangang oxygen sa ating dugo. 

Malabong magkaroon ng anumang ganoong epekto sa mga endothelial cell ng baga ang napakakaunting spike protein na mula sa bakuna para sa COVID-19. Sa katunayan, maaari pa itong makapagbigay ng karagdagang proteksyon sa mga nabakunahang tao laban sa mga mas malubhang sintomas ng COVID-19, sakaling magkaroon ng “breakthrough” na impeksyon. 

Ayon sa mga kamakailang pag-aaral na isinagawa sa mga hayop, puwedeng magsanhi ng malubhang pinsala sa mga endothelial cell na ito kapag nagturok sa baga ng napakaraming purong spike protein (hindi ng buhay na virus mismo). Bagama’t nakakapagbigay ang mga resultang ito ng ilang kapaki-pakinabang na impormasyon kaugnay ng katangian ng impeksyong dulot ng COVID-19, hindi direktang nauugnay ang mga ito sa mga side effect sa mga nabakunahang tao. 

Ang iba pang side effect na naobserbahan sa mga bakunang may viral vector (hal., AstraZeneca at Johnson & Johnson), kasama na ang pambihirang pamumuo ng dugo sa ilang nakatanggap ng bakuna, ay maaaring nauugnay sa matitinding tugon at reaksyong pamamaga sa ilang partikular na preservative sa mga bakuna. Bagama’t kailangan pa itong pag-aralan, tiniyak ng European Medical Agency na puwedeng gamitin ang parehong bakuna sa mga adult dahil mas lamang ang makabuluhang proteksyon laban sa COVID-19 na naibibigay ng mga bakuna kumpara sa mga potensyal na pambihirang side effect sa iilang indibidwal. 

Ibinibigay ang karamihan ng bakuna para sa COVID-19 sa pamamagitan ng pagturok sa itaas na bahagi ng ating braso, malayo sa anumang pangunahing daluyan ng dugo. Pagkaturok, ine-express ng mga selula ng kalamnan sa paligid ng bahaging tinurukan ang spike protein, na dahilan ng immune response ng katawan. Malaking bahagi ng natitirang dosis sa braso ang dumaraan sa ating lymphatic system papunta sa atay at sinisira iyon ng mga enzyme doon. May napakaliit na bahagi na posibleng mapunta sa ibang tissue o sa dugo. 

Dinadapuan ng SARS-CoV-2 ang karamihan ng tao kapag nakalanghap sila ng mga droplet na may virus mula sa ibang taong may impeksyon. Sa sitwasyong ito, ang mga selula sa daluyan ng hangin muna ang nagkakaroon ng impeksyong dala ng virus, at saka ito bumababa sa baga. Kapag nasa baga na, dumadaloy ito sa dugo papunta sa iba pang bahagi ng katawan. Nagreresulta ang impeksyong ito sa malubhang pagkapinsala sa mga endothelial cell ng baga. Nagdudulot ito ng pamamaga at pinipigilan nito ang pagdaloy ng kinakailangang oxygen sa ating dugo. 

Malabong magkaroon ng anumang ganoong epekto sa mga endothelial cell ng baga ang napakakaunting spike protein na mula sa bakuna para sa COVID-19. Sa katunayan, maaari pa itong makapagbigay ng karagdagang proteksyon sa mga nabakunahang tao laban sa mga mas malubhang sintomas ng COVID-19, sakaling magkaroon ng “breakthrough” na impeksyon. 

Ayon sa mga kamakailang pag-aaral na isinagawa sa mga hayop, puwedeng magsanhi ng malubhang pinsala sa mga endothelial cell na ito kapag nagturok sa baga ng napakaraming purong spike protein (hindi ng buhay na virus mismo). Bagama’t nakakapagbigay ang mga resultang ito ng ilang kapaki-pakinabang na impormasyon kaugnay ng katangian ng impeksyong dulot ng COVID-19, hindi direktang nauugnay ang mga ito sa mga side effect sa mga nabakunahang tao. 

Ang iba pang side effect na naobserbahan sa mga bakunang may viral vector (hal., AstraZeneca at Johnson & Johnson), kasama na ang pambihirang pamumuo ng dugo sa ilang nakatanggap ng bakuna, ay maaaring nauugnay sa matitinding tugon at reaksyong pamamaga sa ilang partikular na preservative sa mga bakuna. Bagama’t kailangan pa itong pag-aralan, tiniyak ng European Medical Agency na puwedeng gamitin ang parehong bakuna sa mga adult dahil mas lamang ang makabuluhang proteksyon laban sa COVID-19 na naibibigay ng mga bakuna kumpara sa mga potensyal na pambihirang side effect sa iilang indibidwal. 

Context and background

Ayon sa isang kamakailang pag-aaral na isinagawa sa mga host na hayop, puwedeng mapinsala ang baga kapag direktang nagturok sa baga ng maraming spike protein ng SARS-CoV-2 (hindi ng buhay na virus). Mali ang pagkakaintindi rito ng ilan na nagsabing hindi ligtas ang mga kasalukuyang bakuna para sa COVID-19 batay sa mga resulta. 

Bukod pa rito, may mga isinasagawang imbestigasyon sa mga kaso ng pamumuo ng dugo na naobserbahan sa napakaliit na bilang ng mga indibidwal na binigyan ng mga bakunang may viral vector ng AstraZeneca at Johnson & Johnson. Sumailalim ang lahat ng bakunang kasalukuyang ginagamit para sa COVID-19 sa mahigpit na proseso ng pagbuo at pag-apruba, at may mga sistemang sinusunod para subaybayan ang hindi magagandang pangyayari. 

Ayon sa isang kamakailang pag-aaral na isinagawa sa mga host na hayop, puwedeng mapinsala ang baga kapag direktang nagturok sa baga ng maraming spike protein ng SARS-CoV-2 (hindi ng buhay na virus). Mali ang pagkakaintindi rito ng ilan na nagsabing hindi ligtas ang mga kasalukuyang bakuna para sa COVID-19 batay sa mga resulta. 

Bukod pa rito, may mga isinasagawang imbestigasyon sa mga kaso ng pamumuo ng dugo na naobserbahan sa napakaliit na bilang ng mga indibidwal na binigyan ng mga bakunang may viral vector ng AstraZeneca at Johnson & Johnson. Sumailalim ang lahat ng bakunang kasalukuyang ginagamit para sa COVID-19 sa mahigpit na proseso ng pagbuo at pag-apruba, at may mga sistemang sinusunod para subaybayan ang hindi magagandang pangyayari. 

Resources

 1. Napapahina ng Spike Protein ng SARS-CoV-2 ang Endothelial Function sa pamamagitan ng Pagbabawas sa ACE 2 (Circulation Research)
 2. May karagdagang pangunahing papel ang spike protein ng novel coronavirus sa sakit - Salk Institute for Biological Studies (Salk Institute)
 3. Hindi nakakaapekto sa kaligtasan ng bakuna ang pagpapahina ng spike protein ng SARS-CoV-2 sa endothelial function (Salk Institute)
 4. Ang ginagawa ng spike protein (Science Translational Medicine)
 5. Higit pa tungkol sa mga side effect ng bakuna (Science Translational Medicine)
 6. Nagsasanhi ba ang mga preservative at stray protein ng mga pambihirang side effect ng bakuna para sa COVID-19? (Science)
 7. Mga Pathologic Antibody sa Platelet Factor 4 pagkatapos ng Pagbabakuna ng ChAdOx1 para sa nCoV-19 (NEJM)
 8. Tungo sa Pag-unawa sa Thrombotic Thrombocytopenia na Bunga ng Bakunang ChAdOx1 para sa nCov-19 (Vaccine-induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia o VITT) (Research Square Preprint)
 9. Pagbabantay sa kaligtasan ng bakuna (CDC
 1. Napapahina ng Spike Protein ng SARS-CoV-2 ang Endothelial Function sa pamamagitan ng Pagbabawas sa ACE 2 (Circulation Research)
 2. May karagdagang pangunahing papel ang spike protein ng novel coronavirus sa sakit - Salk Institute for Biological Studies (Salk Institute)
 3. Hindi nakakaapekto sa kaligtasan ng bakuna ang pagpapahina ng spike protein ng SARS-CoV-2 sa endothelial function (Salk Institute)
 4. Ang ginagawa ng spike protein (Science Translational Medicine)
 5. Higit pa tungkol sa mga side effect ng bakuna (Science Translational Medicine)
 6. Nagsasanhi ba ang mga preservative at stray protein ng mga pambihirang side effect ng bakuna para sa COVID-19? (Science)
 7. Mga Pathologic Antibody sa Platelet Factor 4 pagkatapos ng Pagbabakuna ng ChAdOx1 para sa nCoV-19 (NEJM)
 8. Tungo sa Pag-unawa sa Thrombotic Thrombocytopenia na Bunga ng Bakunang ChAdOx1 para sa nCov-19 (Vaccine-induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia o VITT) (Research Square Preprint)
 9. Pagbabantay sa kaligtasan ng bakuna (CDC

Media briefing

Media Release

Expert Comments: 

No items found.

Q&A

No items found.